header_toplogo
home
historie
werkwijze
scholenwerk
nieuws
activiteiten
fairtrade
jaarverslag
fotogalerij
aangeslotenen
contact
vacatures

De Stichting Platform Ander Vlaardingen (het PAV) is een samenwerkingsverband van groepen die zich inzetten voor vrede, milieu, internationale solidariteit, ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en antidiscriminatie.

Het PAV is met een eigen programma actief met betrekking tot bewustwording van de Vlaardingse bevolking op deze gebieden en coördineert gezamenlijke activiteiten. 

Vanaf de oprichting in 1991 heeft het PAV activiteiten georganiseerd met betrekking tot de multiculturele samenleving in Vlaardingen, zoals de multiculturele dagen, ontmoetingsavonden van allochtonen en autochtonen, deelname aan de vrouwendag op 8 maart, de interculturele vrouwen-gespreksgroep, avonden met sprekers uit andere culturen, de Dag van de Dialoog,  tentoonstellingen etcetera.
 

Het PAV verzorgt lesmateriaal en projecten (theater, wereldmuziek e.a.) voor het basisonderwijs en incidenteel projecten voor het voortgezet onderwijs. Met als onderwerpen: de multiculturele samenleving, ontmoeting, dialoog en bestrijden van vooroordelen.

De PAV werkgroep bestaat uit personen van de aangesloten groepen, en een aparte werkgroep voor onderwijsprojecten.

Sommige activiteiten worden samen met één van de aangesloten groepen georganiseerd of ondersteund door het PAV.

 

 "Mensen zijn niet zomaar blindweg op onze planeet geworpen,

Mensen zijn aan mensen toevertrouwd

Mensen zijn verantwoordelijk voor mensen"
                                                                                                       (Phil Bosman)        

     Het PAV heeft sinds 1-1-2013 de ANBI status.

De onderstaande links geven nadere informatie over de belasting en het beleidsplan:

ANBI informatie belasting

ANBI beleidsplan PAV