header_toplogo
home
historie
werkwijze
scholenwerk
nieuws
activiteiten
fairtrade
jaarverslag
fotogalerij
aangeslotenen
contact
vacatures

 

 

Aanbod lesmaterialen van Platform Ander Vlaardingen.

voor het basisonderwijs.

 

Vlaardingen,  22 januari 2018  

Aan de directeur en leerkrachten van de basisscholen in Vlaardingen

Voor de groepen 7 en 8

Betreft: Anne Frankkrant

Geachte docenten,

Zoals u weet biedt het Platform Ander Vlaardingen (PAV) u elk jaar de mogelijkheid om via het PAV de Anne Frankkrant te bestellen. Dit betekent voor u dat u de krant netjes door ons onder schooltijden bezorgd krijgt en het PAV betaalt de helft van de kosten van de krant. ( overige extra’s betaald u zelf)

De inhoud van de Anne Frank Krant 2018: 

• Het levensverhaal van Anne Frank.

• ‘De moed van de helpers’. De helpers riskeerden hun leven, op het helpen van joden stonden zware straffen.

• Nederland bezet. Een basisartikel met een accent op verzet. Welke vormen van verzet waren er?

• In 1948 werd de universele Verklaring van de Rechten van e Mens aangenomen, een concrete poging om lessen te trekken uit de gruwelijke geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.

• ‘Dat vind ik onrechtvaardig’, een aantal aansprekende voorbeelden van kinderen die in Nederland praten over onrecht en daar iets aan doen.

• Via een verwerkingsopdracht verbinden leerlingen concrete acties en gebeurtenissen aan verschillende rechten.

Extra: themaspel ‘Rechten in kaart!?’ 

Met behulp van het themaspel Rechten in kaart!? krijgen leerlingen meer inzicht in de kinderrechten en beseffen zij dat er ook in hun eigen omgeving het een en ander aan schort. Zij realiseren zich dat kinderechte niet alleen te maken hebben met ‘ver weg’ maar ook met ‘dichtbij’. Groepjes leerlingen verdiepen zich met behulp van bronnen in een specifiek recht en presenteren hun bevindingen aan hun klasgenoten.

 

De Anne Frank Krant bezorgen wij u in de tweede helft van maart. Wanneer u de Anne Frankkrant op uw school wilt gebruiken dan horen wij dat graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 10 februari van u.   Om een en ander goed te laten verlopen vragen wij u bijgaand strookje in te vullen en liefst per omgaande te versturen. Email: nellekevdl46@kpnmail.nl of per post: Roemer Visscherstraat  57, 3132 ES in Vlaardingen.

Bij de aflevering van de kranten ontvangt een rekening

Met vriendelijke groeten namens de werkgroep,

Gisela Clement, tel.4345507, Ria Witvoet, tel. 4642031, Nelleke van der Luit , tel.4349551