header_toplogo
home
historie
werkwijze
scholenwerk
nieuws
activiteiten
fairtrade
jaarverslag
fotogalerij
aangeslotenen
contact
vacatures

  Amnesty International
is een internationale, onafhankelijke organisatie op het gebied van mensenrechten.

lokalesite

De Andere Markt
 
De Andere Markt vraagt aandacht
voor mensenrechten, vrede, veiligheid, milieu en ontwikkelingssamenwerking.
 
Bacolod
Kerkenband Vlaardingen-La Granja 
De Filippijnen solidariteitsgroep onderhoudt een vriendschapsband met Bacalod. 

Stichting Boombehoud

Zet zich in voorhet beschermen van bomen en andere groenvoorzieningen in de gemeente Vlaardingen,

 
ontwikkelingslanden.

 Steunpunt Integratie Vlaardingen
VluchtelingenWerk is een professioneel geleide vrijwilligersorganisatie. 
regionale site

MOV/ZWO 

zet zich in op de terreinen
missie, ontwikkelingssamenwerking,
vrede, zending
en werelddiaconaat

Vastenaktie
ondersteunt gerichte voorbeeldprojecten en geeft informatie. 
 

 landelijke site 

Unicef

De rechten van het kind vormen de basis van alle UNICEF-projecten.


landelijke site
  

 
zet zich in
voor formeel
uitgeprocedeerde vluchtelingen.