header_toplogo
home
historie
werkwijze
scholenwerk
nieuws
activiteiten
fairtrade
jaarverslag
fotogalerij
aangeslotenen
contact
vacatures

 

Steunpunt Integratie Vlaardingen (SIV) 
is
een afdeling van VluchtelingenWerk Maasdelta en biedt hulp en steun aan mensen die zich hier vestigen, onbekend zijn met onze samenleving, taal en cultuur. Dus allereerst voor vluchtelingen, gezinsherenigers, en ook voor migranten-nieuwkomers.

Wij voeren het onderdeel Maatschappelijke begeleiding van het inburgeringstraject voor asielgerechtigden uit, in opdracht van de gemeente Vlaardingen.
SIV is een professioneel geleide vrijwilligersorganisatie.
Er zijn beroepskrachten, vrijwilligers en stagiaires werkzaam.
SIV heeft als doel
- De belangen te behartigen van onze cliënten.
- Het geestelijk en maatschappelijk welzijn van de doelgroep te verbeteren
- Bij te dragen aan een positieve beeldvorming over onze doelgroep
 
Wij kennen daarbij 3 kerntaken
Zorg steun na aankomst in Vlaardingen
o.a. door het houden van spreekuren;
bemiddelen en begeleiden bij inburgering, Onderwijs en/of Werk (IOW).
Introductie- en Integratie
maatschappij-oriëntatie,voorlichting en PR.
Rechtsbescherming bij asielprocedure, materiële rechtspositie.

Een greep uit
specifieke activiteiten, veelal op sociaal-cultureel gebied:
-  gericht op vrouwen.
Taalhulp: Taal-aan-huis, taalcoach
-  Theehuis en praatgroep
-  huiswerkbegeleiding

Als vrijwilliger kunt u:
- voorlichting geven over de nieuwe woonplaats, het huis, de winkels etc.; 
- begeleiden bij contacten met huisarts, tandarts, ziekenfonds e.d.; 
- begeleiden bij rechtsbescherming en juridische zaken;
- helpen bij het zoeken naar studie-en cursusmogelijkheden; 
- een luisterend oor bieden;
- meedoen met de organisatie van sociaal-culturele activiteiten.
Stageplek bij VluchtelingenWerk
Mensen met een opleiding SD, SJD, SPH, MWH of PW 
vinden bij
VluchtelingenWerk een ideale stageplek, 
waarbij aile aspecten van de theorie in praktijk worden gebracht.

Steunpunt Integratie Vlaardingen
Floris de Vijfdelaan 150, 
3132 EN Vlaardingen
Tijdens kantooruren: tel. (010) 434 67 28. Fax (010) 435 31 55 
E-mail: vwmaasdelta-siv@xs4all.nl