header_toplogo
home
historie
werkwijze
scholenwerk
nieuws
activiteiten
fairtrade
jaarverslag
fotogalerij
aangeslotenen
contact
vacatures
MOV/ZWO-commissie
 
In opdracht van de r.k. Willibrordparochie en de Protestantse Diaconie in Vlaardingen zet deze commissie zich in op de terreinen missie, ontwikkelingssamenwerking, vrede, zending en werelddiaconaat.
Zij werkt vanuit de kerkelijke opdracht aan een wereld van vrede, barmhartigheid, gerechtigheid enaan heelheid van de schepping.
Zij doet dit door met name in de vastentijd, de vredesweek en de adventperiode in de liturgie, in het kerkelijk jeugd- en vormingswerk en door middel van acties, markten en tentoonstellingen aandacht te vragen voor de noden in de wereld en de kerken en instellingen die hier iets aan doen.
Verder onderhoudt zij contact en werkt zij samen met verschillende plaatselijke derde wereld projecten en coördineert zij de geldwerving voor werelddiaconaat, missie en zending in beide kerkgenootschappen.