Home

De Stichting Platform Ander Vlaardingen (het PAV) is een samenwerkingsverband van groepen die zich inzetten voor vrede, milieu, internationale solidariteit, ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en antidiscriminatie.

Het PAV participeert met eigen activiteiten in de Geuzenmaand en de Vredesweek. Daarnaast bestaat er een multiculturele vrouwendialooggroep die 1x per twee maanden bij elkaar komt.

Opening tentoonstelling ‘Palet van Verzet, moedige vrouwen toen en nu’ door wethouder Jacky Silos en Sahra Muse in de bibliotheek van Vlaardingen tijdens de Geuzenmaand – maart 2020


Het PAV verzorgt incidenteel lesmateriaal voor het Basisonderwijs en voor het Voortgezet Onderwijs.
 
 _________________

Beleidsplan en jaaroverzichten vindt u op de ANBI-pagina.