Home

De Stichting Platform Ander Vlaardingen (het PAV) is een samenwerkingsverband van groepen die zich inzetten voor vrede, milieu, internationale solidariteit, ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en antidiscriminatie.

Het PAV participeert met eigen activiteiten in de Geuzenmaand en de Vredesweek. Daarnaast bestaat er een multiculturele vrouwendialooggroep die 1x per twee maanden bij elkaar komt.
 
Het PAV verzorgt incidenteel lesmateriaal voor het Basisonderwijs en voor het Voortgezet Onderwijs.
 
 
 

Het PAV heeft sinds 1-1-2013 de ANBI status.

De onderstaande links geven nadere informatie over de belasting en het beleidsplan:
ANBI informatie belasting
Beleidsplan PAV