Activiteiten

In de laatste jaren hebben we aansluiting gezocht bij bestaande jaarlijks terugkerende activiteiten zoals de Vredesweek, de Hiroshima herdenking en de Geuzenmaand.

Vredesweek
Het PAV organiseert samen met KADE40 creatieve workshops voor leerlingen met name het Voortgezet Onderwijs, waarbij het thema van de Vredesweek leidend is.
Voor meer informatie kunt u mailen.

Geuzenmaand
De stichting Geuzenmaand bestaat sinds 2014. De stichting stelt zich ten doel om tijdens de hele maand maart activiteiten te organiseren en verhalen te vertellen over vrijheid en democratie. Het PAV is één van de participerende organisaties. Samen met de bibliotheek levert PAV een bijdrage aan de Geuzenmaand met een programma dat zich richt op het onderwijs.
Meer informatie op de website.

Vrouwen Dialooggroep
In deze multiculturele vrouwengroep worden actuele maatschappelijke en persoonlijke onderwerpen besproken. Het doel is het naar elkaar luisteren en in gesprek gaan om zo elkaar goed te leren kennen, vooroordelen uit de weg proberen te ruimen en zo tot wederzijds begrip en respect te komen. Maar zo nodig bieden wij ook praktische ondersteuning bij voorkomende problemen.