Over ons

De Stichting Platform Ander Vlaardingen (PAV) is opgericht op 28 juni 1991, met als doel “een samenwerkingsverband te vormen voor alle plaatselijke groepen en personen die zich actief inzetten voor vrede, ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, de multiculturele samenleving en milieu op plaatselijk en mondiaal niveau en in hun onderlinge samenhang”. 


Het PAV is de opvolger van de stichting “Vlaardingen voor Ontwikkelingssamenwerking” (VLOS). De subsidie van het ministerie voor de VLOS werd in 1990 beëindigd, en de VLOS werd opgeheven.

De aangesloten groepen wilden een samenwerkingsverband behouden en richtten toen het PAV op en kregen subsidie van de gemeente Vlaardingen voor genoemde doelen. In de jaren ’90 werden diverse multiculturele dagen georganiseerd in samenwerking met de Stadsgehoorzaal.
Vanaf de oprichting heeft het PAV activiteiten georganiseerd met betrekking tot de multiculturele samenleving in Vlaardingen, zoals de multiculturele dagen, ontmoetingsavonden van allochtonen en autochtonen, deelname aan de vrouwendag op 8 maart, de interculturele vrouwen-gespreksgroep, avonden met sprekers uit andere culturen, de Dag van de Dialoog, tentoonstellingen etc.

Het PAV verzorgde lesmateriaal en projecten (theater, wereldmuziek e.a.) voor het Basisonderwijs en incidenteel projecten voor het Voortgezet Onderwijs.

Sommige activiteiten worden samen met één van de aangesloten groepen georganiseerd of ondersteund door het PAV.
 
Er werd een werkgroep opgezet met het doel Fairtrade in Vlaardingen te promoten. Vlaardingen werd in 2010 een Fairtrade stad. In deze werkgroep speelde de Wereldwinkel een belangrijke rol.
 
De PAV werkgroep bestaat uit personen van de aangesloten groepen.