Over ons

De Stichting Platform Ander Vlaardingen (PAV) is opgericht op 28 juni 1991, met als doel “een samenwerkingsverband te vormen voor alle plaatselijke groepen en personen die zich actief inzetten voor vrede, ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, de multiculturele samenleving en milieu op plaatselijk en mondiaal niveau en in hun onderlinge samenhang”. Het PAV is de opvolger van de stichting “Vlaardingen voor Ontwikkelingssamenwerking” (VLOS), met dezelfde doelstelling als het PAV. 
VLOS werd opgericht in december 1981, en was een begrip in Vlaardingen. Er werkten jarenlang 2 betaalde krachten. De subsidie van het ministerie voor de VLOS werd in 1990 beëindigd, en de VLOS werd opgeheven.

De aangesloten groepen wilden een samenwerkingsverband behouden en richtten toen het PAV op, en kregen een kleine subsidie van de gemeente Vlaardingen voor genoemde doelen, ook voor vredeseducatie op scholen. In samenwerking met het COS in Schiedam en de plaatselijke groepen werden de activiteiten op kleinere schaal voortgezet. Zo zijn er in de jaren ’90 diverse multiculturele dagen georganiseerd in samenwerking met de Stadsgehoorzaal.