Samenwerkingsverbanden

Het PAV werkt samen met:

  • VluchtelingenWerk Nederland (ook aangesloten bij het PAV)
   Vluchtelingenwerk is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor de belangen van asielzoekers en vluchtelingen. Zij zijn huis en haard ontvlucht vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie.
   VluchtelingenWerk is actief in alle asielzoekerscentra en in 77% van de gemeenten en dus ook in Vlaardingen.
   De vrijwilligers en professionele beroepskrachten begeleiden hen bij hun huisvesting, integratie, taal en bij juridische vragen. Bij VluchtelingenWerk Vlaardingen is er ook een Taalcentrum voor migranten en vluchtelingen.
   Voor meer informatie zie de website.
  • Amnesty International (ook aangesloten bij het PAV)
   Amnesty International is een internationale mensenrechtenorganisatie. Amnesty streeft ernaar dat de hele Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wordt nageleefd in alle landen van de wereld. De Vlaardingse afdeling van Amnesty bestaat sinds 1971. Meer informatie op de website: Amnesty Vlaardingen.
  • Pax Ambassade van Vrede Vlaardingen (samenwerking met het PAV) – stuur een e-mail voor meer informatie.
  • Stichting Geuzenmaand (samenwerking met het PAV) – zie de website.